Mit kezdjünk a rókákkal és a sünökkel a coachingban?

  A sün és a róka esszéjét Isaiah Berlin nyomán ismerhetjük, majd Eric Knight gondolta tovább híres reframing-ről szóló előadásában.

  A történet alapvetően két típusú gondolkodót különböztet meg egymástól: a sünnek egyetlen biztos elképzelése van a világ működéséről és mindent ehhez igazít, a róka viszont nem hisz az abszolút igazságokban és folyton új gondolati stratégiákat épít, hogy megoldásra jusson.

A két attitűd két teljesen eltérő gondolkodásmódot takar: Míg a sün, a problémát formálja a nézőpontjának megfelelően, addig a róka épp saját perspektíváját igazítja magához a problémához.

Az esszé kapcsán évtizedekkel később egy tudományos kutatásban megvizsgálták, hogy a politikai, gazdasági vezetők körében melyik típusú megközelítés eredményesebb. A kutatás eredményeként a rókák rugalmas attitűdje, reziliens hozzáállása különösen nyerőnek bizonyult.

A kísérletező kedv magával hozhat egy csomó remek ötletet, kinyithat új lehetőségeket egy probléma megoldása terén, ezzel együtt persze olykor hibákat is eredményezhet.

Mindezzel szemben a statikusabb  sün-gondolkodás jóval kevesebb teret nyit a fejlődésnek, de egy biztos, kiszámíthatóbb irányt mutat, ami a döntést illeti.

  De mi történik a rókákkal és a sünökkel a coaching folyamatban?

A róka-típusú kliensekkel igazán jól lehet lubickolni a lehetőségekben egy ötletbörze keretében. Nagyon izgalmas tud lenni az újabb és újabb megoldási irányok számba vétele, amely fontos eleme a folyamatnak.

Ahhoz azonban, hogy mindaz, amit a kliens szeretne, valósággá váljon, a konkrét választás, elköteleződés elengedhetetlen. Ehhez szükség van egy erős szándékra, amely a változtatásra irányul és rengeteg olyan apró, de fontos lépésre, amelynek a tisztázásában, előremozdításában a coach segít annak érdekében, hogy az elképzelések meg is valósuljanak.

A róka-típusoknak ez gyakran nehezebben megy, ám ha tényleg van egy erős szándék a változtatásra, akkor sikeres lehet a folyamat.

A sünökkel más a helyzet, számukra épp a kezdeti fázis okoz több nehézséget. Különösen az, hogy kilépjenek a megszokott megoldási sémákból és előhívják a kreatív oldalukat, amely új kapukat nyithat ki a megoldás irányába.

Coachként sok-sok türelemmel, egy-egy perspektíva váltó gyakorlattal és különböző art coaching eszközökkel tudjuk őket támogatni abban, hogy együtt átlendüljünk ezen a ponton.

A döntésbe való beleállás, a megvalósítási szakasz  kidolgozása,  ennél a típusnál már egyszerűben szokott zajlani.

  A coachingban szívesen dolgozunk ún. “róka-gondolkodókkal”, akikkel együtt a coaching folyamat egy nagyon dinamikus, ötletgazdag élménytérré tud válni és a sünökkel is igyekszünk a maguk tempójában haladva új perspektívák felé nyitni, hogy közelebb emeljük őket a megoldáshoz.

Éppolyan értékes mindkét látásmód. Igazán lényeges annak a belátása, hogy különböző emberek különböző beállítódással mozognak a mindennapokban és ez  egészen más viszonyulást kíván meg a környezettől is, legyen az munkahelyi vagy családi közeg.

Coachként fontos, hogy úgy támogassuk a másikat, hogy tiszteletben tartjuk az Ő személyes gondolkodásmódját, értékrendjét, tempóját, a másik egész lényét, amely éppen annak sün vagy róka voltában rejlik.

 

Írta: Kanizsai Dóra, Kommunikációs szakember, life coach

SHARE