Coaching irányzatok-Mi a trend Magyarországon?

A coaching szakma, modern értelmében (az eredeti, sportban betöltött szerepétől elvonatkoztatva) rövid múltra tekint vissza, azonban annál gyorsabban fejlődik és válik egyre népszerűbbé már hazánkban is. Ezzel együtt egyre több irányzata és fajtája alakul ki, melyekről a következőkben egy rövid áttekintést adunk.

Alapvetően a coaching két nagy válfaját különböztetjük meg: life és business coaching. A life coaching magánszemélyek magánéleti problémáit, elakadásait próbálja helyrehozni, míg a business coaching a munka világában felmerülő gondokat aknázza ki. A kettő persze nem válik el élesen egymástól, hiszen ha egy vezető beosztásban dolgozó személy life coach-hoz fordul, mivel magánéleti problémái (vagy legalábbis annak vélt) problémái vannak, az pozitív hatással lehet a munkahelyi életére is. Ugyanez fordítva is igaz: egy business coaching folyamatnak jótékony hatásai lehetnek a magánéletre is.

E két fő irányzaton belül számos témáról és alirányzatról beszélhetünk. A business coachingban például gyakran felmerül az asszertivitás, időgazdálkodás, konfliktuskezelés, burnout, motiválás vagy az önbizalom kérdése. A life coaching irányzathoz közelebb áll például az NLP-alapú coaching, melyben a hangsúly a vágyott célokra tevődik,  a Gestalt-alapú coaching, ahol a szubjektív valóság és az egyéb szemszögekből történő meglátások elkölönítésére kerül sor, a tranzakcióanalízis-alapú coaching, ami a kliens tevékenységére és a nyílt kommunikációra alapul,az art coaching, ahol különböző művészeti alkotások bevonásával dolgozunk és még sok más válfaj. Aki erről bővebben szeretne olvasni, annak figyelmébe ajánljuk Kelló Éva: Coaching alapok és irányzatok című könyvét, amely alapos áttekintést nyújt a különböző irányzatokról és a coaching alapjairól.

Ezen felül az USA-ban már elterjedt az élet összes elképzelhető területére szakosodott coaching, mint például a kutyatartó-coaching, kismama-coaching, nyugdíjas-coaching, tinédzser-coaching, Y-generációs coaching – amely ma már egyre népszerűbb és keresettebb.

Mi, az IndyGo-nál fontosnak tartjuk, hogy nem képviselünk egy bizonyos irányzatot és nem korlátozzuk hallgatóinkat a különböző coaching irányzatok megismerésében és alkalmazásában, hanem rájuk bízzuk a „szakosodást”. Képzésünk keretében betekintést nyújtunk a különböző irányzatok hátterébe, többféle szakirányt megmutatunk, így a hallgatók saját tapasztalatok alapján, mentori támogatás mellett találhatják meg a személyiségüknek leginkább megfelelő irányzatot, módszert és eszközöket.

Az alapképzés befejezése után a hallgatóknak lehetősége van a választott irányban mélyebben elmélyülni, erre ad lehetőséget a business coaching szakirányunk, valamint az art coaching továbbképzés is. A hangsúly az egyéni szakmai hang és irány megtalálásában és kialakításán van, amelyet csak kellő önismereti munka mellett, a szakmai alapok elsajátításával együtt teremthetünk meg.

Írta: Nagy Laura

 

*Forrás: http://www.hrportal.hu/hr/coaching-iranyzatok-magyarorszagon-20070614.html

http://akademiai.hu/1722/gazdasag/menedzsment/coaching_alapok_es_iranyzatok#prettyPhoto

 

 

SHARE